Mag-Umiejętności

Z Runes of Magic Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj
Classicon mage new.png

Umiejętności[edytuj | edytuj kod]

Dane podane w tabelce Ulepszenie co poziom, zawierają w większości informację o wzrastanym ataku/wzmocnieniu po ulepszeniu umiejętności na kolejny poziom.

Ogólne
[edytuj | edytuj kod]

Ikona Nazwa Poziom Koszt Czas rzucania Odnowa Zasięg Opis Ulepszenie
co poziom
Skill mag1-1.png Kula Ognia 4 30 PM Natychmiast 6 sekund 225 Rzuca Kulę Ognia, zadającą 70.0 + 0.30 x Inteligencja Obrażeń od Ognia. +12.5
Skill mag3-1.png Błyskawica 8 20 PM Natychmiast 20 sekund 150 Błyskawica zadaje 35.8 + 0.10 x Inteligencja Obrażeń od Wiatru, Unieruchamiając cel na 3.0 sek.

(Efekt działa na graczy przez 3.0 sek.)
(Maksymalny czas działania efektu to 12.0 sek.)

+6.9, +0.21, +0.2, +0.1
Skill mag9-2.png Mądrość 12 Inteligencja zostaje trwale zwiększona o (aktualna Inteligencja + 11.0) x 1.0% + 11.0. +1, +0,1%, +1
Skill mag12-2.png Wzmocnienie 16 10 PM Natychmiast 2 minuty Obrażenia Magiczne są zwiększone o 50.0 pkt. Efekt działa przez 20 sek. +9.5
Skill aug39-2.png Cisza 20 50 PM Natychmiast 24 sekundy 150 Ucisza cel na 4.0 sek.

(Efekt działa na graczy przez 2.0 sek.)
Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

~+0,1, ~+0,1
Skill mag42-2.png Ochrona przed Ogniem 24 120 PM Natychmiast Zwiększa na 10 minut odporność drużyny na Ogień o 10.0 pkt. +2


Specyficzne
[edytuj | edytuj kod]

Ikona Nazwa Poziom Koszt Czas rzucania Odnowa Zasięg Opis Ulepszenie
co poziom
Skill mag18-1.png Kataliza Żywiołów 1 Natychmiast 5 minut Przez 20 sek. obrażenia magiczne są zwiększone o 20% i co 2 sekundy postać odzyskuje 2% many.
Skill mag6-2.png Płomień 1 20 PM 3 sekund 225 Tworzy palącą kulę ognia, która zadaje 70 pkt. obrażeń od Ognia. +21.0
Skill mag15-1.png Ładunek Elektrostatyczny 2 75 PM Natychmiast 2 minut Przez 60.0 sek. pochłania obrażenia odpowiadające 2.0% twoich maksymalnych PŻ.

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

Skill mag new50-6.png Strzała Plazmy 2 15 PM 2 sekund 200 Zadaje 45.0 + 0.10 x Inteligencja Obrażeń od Wiatru i nakłada na ciebie stan Naładowania, który zwiększa szansę na zadanie krytycznych obrażeń podczas ataków magicznych o 20.0. +12.0, +0.7, +2.5
Skill mag6-2.png Erupcja 8 Umiejętności Kula Ognia i Płomień mają szansę na wybuch i zadanie dodatkowych obrażeń od Ognia.
Skill mag new50-5.png Piorun Elektryczny 10 30 PM 1 sekunda 200 Zadaje 30.0 + 0.10 x Inteligencja Obrażeń od Wiatru, a następnie 8.0 pkt. co 2 sekundy przez 12 sek. +2.5, +3.2
Skill mag24-1.png Wyładowanie 10 40 PM Natychmiast 15 sekund Zadaje 55.0 + 0.30 x Inteligencja Obrażeń od Wiatru celom w zasięgu oraz Ogłusza je na 5 sek.

(Efekt działa na graczy przez 3 sek.)

+13.8
Skill mag54-1.png Deszcz Meteorytów 14 35 PM Natychmiast 150 Wywołuje Deszcz Meteorytów, który trafia cel 5 razy i zadaje 40.0 + 0.10 x Inteligencja Obrażeń Niezwiązanych z Żywiołami. +6.8
Skill mag new50-7.png Wybuch Elektryczny 16 10 PM 2 sekundy 200 Zadaje celowi 35.0 + 0.20 x Inteligencja Obrażeń od Wiatru.


Kiedy użyjesz umiejętności w stanie Naładowania, zada celowi 60.0 + 0.30 x Inteligencja Obrażeń od Wiatru.

x
Skill mag21-2.png Feniks 18 40 PM Natychmiast 10 sekund Przyzywa feniksa, który zadaje wszystkim celom na swojej drodze 55.0 + 0.10 x Inteligencja Obrażeń od Ognia. Działa w zasięgu 120. +13.8
Skill mag new50-8.png Kompresja Elektryczna 20 Natychmiast Gdy użyte w stanie Naładowania, moc gromu i błyskawicy zbiera się w tobie, co umożliwia ci na wykorzystanie Pola Statycznego.
Skill mag new50-9.png Pole Statyczne 20 20 PM 1 sekunda 150 Potrzebne Naładowanie Pola Statycznego. Możesz używać mocy gromu i błyskawicy z twojej Kompresji Elektrycznej, by atakować cel, unieruchamiając go na 10.0 sek. (Efekt zostanie usunięty, jeśli postać zostanie zaatakowana; można kontrolować tylko jeden cel na raz).

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

+0.4
Skill mag3-2.png Wiedza Wiatru 22 Zwiększa odporność na Wiatr o 2.0 pkt. oraz obrażenia od magicznego Wiatru o 5.0%.

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

+0.5, +1.2%
Skill mag1-2.png Wiedza Ognia 22 Zwiększa odporność na Ogień o 2.0 pkt. oraz obrażenia od magicznego Ognia o 5.0%.

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

+0.5, +1.2%
Skill mag72-1.png Oczyszczający Ogień 26 35 PM Natychmiast Przyzywa Oczyszczający Ogień, zadając 45.0 + 0.10 x Inteligencja Obrażeń od Ognia wszystkim celom w zasięgu 50. +11.3
Skill mag6-1.png Przypływ Energii 28 45 PM Natychmiast 2 minut Szansa na krytyczne trafienie magiczne zostaje na 30 sek. zwiększona o 25.0. +1.5, +3.8
Skill mag48-2.png Studnia Energii 30 Natychmiast 2 minut iczba zużytych punktów many dla wszystkich umiejętności zostaje na 50 sek. zmniejszona o 10%.

Maksymalny poziom tej umiejętności to 50.

+0.6%
Skill mag30-2.png Słabość Żywiołów 32 50 PM Natychmiast 250 Zmniejsza Obronę Magiczną celu o 1.0% na 30.0 sek. x
Skill mag27-2.png Burza z Piorunami 34 50 PM Natychmiast 180 Wymaga Błyskawicy +15.

Przyzywa Burzę z Piorunami, która trzykrotnie zadaje 40.0 + 0.10 x Inteligencja Obrażeń od Wiatru wszystkim celom w zasięgu oraz ma szansę na dodatkowe Spowolnienie ich ruchu i ataków na 5 sek.

+10.0